Limat
O firmě |  Produkty |  Aplikace |  Download |  Ceník |  Kontakt
En  |  Fr

Produkty detail

ENDURRO L
Snímače
 
 
 
 
Funkce

Lineární snímače ENDURRO L jsou z funkčního hlediska induktivní lineární resolvery. Hlavními částmi snímače jsou měřítko ve formě válcové tyče, po které se posouvá snímací hlavice - jezdec.
Měřítko obsahuje velmi přesnou spirálu z feromagnetického materiálu v krycí trubce z nemagnetické nerezové oceli. Jezdec obsahuje systém budicích a snímacích vinutí a zesilovače.
Je-li budicí vinutí napájeno střídavým proudem, indukují se ve snímacích vinutích střídavá napětí, jeichž amplituda se mění podle sinusové, resp. kosinusové funkce, v závislosti na poloze jezdce vůčI stoupání ( 2 mm ) budicího vinutí. Buzení měřítka i digitalizaci výstupních signálů obstarává digitalizační elektronika, která tvoří se snímačem funkční celek.
Digitalizační elektronika je obsažena v indikacích polohy AXICA, MAXI nebo v převodnících SDC.

U snímače Spiro L jsou vlastní měřítko a jezdec zabudovány do nosného rámu.Ten jednak usnadňuje montáž snímače, jedna chrání odměřovací systém pred poškozením.
Nosný rám obsahuje pohyblivé příchytky tyče ve formě plochých pružin, které zcela eliminují průhyb tyče. Při průchodu jezdce přichytkou se její pružiny rozevřou a umožní volný průchod jezdce.
Důležité! Vzhledem k uvednému provedení je nutno dodržet předepsanou polohu namontovaného snímače - otevřenou stranou nosného profilu směrem dolů.
Vzhledem k tomu, že průchod jezdce pohyblivou příchytkou vyžaduje jistou přestavou sílu, je nutno dodržet doporučenou tuhost konzoly pro upevnění jezdce.
 
Technická data

Měřená délka: 0 - 5 m
Přesnost: +/-( 0,01 + 0,01xL[m])..........mm
Teplotní koeficient: 11 ppm
Přestavná síla jezdce mimo příchytky tyče: 10 N
Přestavná síla jezdce přI průchodu pohyb. příchytkou tyče: max 20 N
Pracovní teplota: 0 - 40 C
Skladovací teplota: -10 až 50 C
Krytí: IP 67
Max. délka kabelu k snímačI: 20 m
Max. rychlost a inkrement jsou závislé na provedení digitalizační elektroniky
 
Označení

ENDURRO L 3000/5/5

ENDURRO L ..................digitální výstup/rozlišení um
/1 ................................rozlišení 1...1 um
5 ...5 um
3000.................................měřená délka (mm)
/ 5 ..................................délka kabelu (m)