Limat
O firmě |  Produkty |  Aplikace |  Download |  Ceník |  Kontakt
En  |  Fr

Produkty

Snímače
 
Indiktivní snímač polohy s digitálnícm výstupem.
Výstup převodníku je impulsní (kvadraturní signál) s výstupem RS 422. Napájení snímače 5 Vss.
Rozlišení polohy je možno zvolit od 0,001 mm do 0,5 mm.
Maximální rychlost pohybu: 1 m/sec až 7 m/sec podle rozlišení
 
Snímače
 
Snímač ENDURRO L pro větší odměřovací délky. Snímač je zabudován do ochranného rámu, který je tvořen U-profilem průřezu 40x40 mm. Rám je vybaven upevňovacími koncovkami a pružinovými držáky tyče, které eliminují její průhyb.
Snímač se dodává do délky 5 m.
 
Indikace
 
Univerzální indikace pro 1-2 osy
lze použít pro různé typy strojů
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
nastavení kompenzace nástroje
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Univerzální indikace pro 1-3 osy
Lze použít pro různé typy strojů
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
vrtání děr na kružnici
nastavení kompenzace nástroje
možnost zobrazení rychlosti
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce,
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Univezální indikace pro 1-5 os
lze použít pro různé typy strojů
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
vrtání děr na kružnici
nastavení kompenzace nástroje
možnost zobrazení rychlosti
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce,
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Indikace pro soustruhy s jednoduchým ovládáním. Obsahuje všechny funkce užitečné při použití u soustruhu
možnost odměřování 2 / 3 os
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
nastavení kompenzace nástroje
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Standardní indikace s přehledným ovládáním. Obsahuje všechny funkce užitečné při použití u obráběcích strojů.
DS 2V ... univerzální indikace (soustr. nebo frézařské funkce)
DS 3M ... indikace s frézařskými funkcemi

možnost odměřování 2 / 3 os
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
vrtání děr na kružnici
nastavení kompenzace nástroje
možnost zobrazení rychlosti
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce,
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Standardní indikace s přehledným ovládáním. Obsahuje všechny funkce užitečné při použití u obráběcích strojů.

možnost odměřování 4 / 5 os
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
vrtání děr na kružnici
nastavení kompenzace nástroje
možnost zobrazení rychlosti
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce,
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Robustní indikace s jednoduchým ovládáním v dvouosém až tříosém provedení s grafickou obrazovkou. Obsahuje všechny funkce užitečné při použití u soustružnických obráběcích strojů.

možnost odměřování 2 - 3 osy
volba rozlišení snímače
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
vrtání děr na kružnici
nastavení kompenzace nástroje
filtr vibrací
možnost zobrazení rychlosti
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární i nelineární korekce chyby snímače
paměť přednastavení 199 poloh
vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce, matici
polární / kartézské souřadnice
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
 
Indikace
 
Univerzální indikace k zobrazení polohy vyhodnocené ze signálů snímačů polohy s digitálními výstupy (kvadraturní signály RS422).
- nulování
- nastavení hodnoty
- přepínání ABS/INC
- reference
- přepínání RAD/DIA
- půlení hodnoty
- zobrazení mm/inch
- korekce lineární chyby